________________________________ 
Species   Papilio thoas

Papilio thoas autocles

Rothschild & Jordan, 1906

Thoas Swallowtail

Texas to Panama

Papilio thoas neacles

Rothschild & Jordan, 1906

Thoas Swallowtail

Panama to Venezuela, Colombia, W
Ecuador, far NW Peru

Papilio thoas oviedo

Gundlach, 1866

'Cuban' Thoas Swallowtail

Cuba