________________________________ 
Species   Papilio victorinus

Papilio victorinus victorinus

E. Doubleday, 1844

Victorine Swallowtail

E Mexico to Nicaragua

Papilio victorinus morelius

Rothschild & Jordan, 1906

Victorine Swallowtail

W Mexico

Papilio victorinus

E. Doubleday, 1844 (NW Mexican
segregate)

Victorine Swallowtail

NW Mexico

Papilio victorinus vulneratus

Butler, 1872

Victorine Swallowtail

N Costa Rica

Papilio victorinus laetitia

Butler, 1872

Victorine Swallowtail

S Costa Rica & W Panama