________________________________ 
Species   Parides alopius

Parides alopius

(Godman & Salvin, 1890)

White-dotted Cattleheart

S Arizona (stray), W Mexico