________________________________ 
Pheraeus odilia epidius (Mabille, 1891);   Snazzy Skipper,   Comments: Nicaragua to Colombia.

Pheraeus odilia epidius

(Mabille, 1891)

Snazzy Skipper

Nicaragua to Colombia