________________________________ 
Species   Pontia sisymbrii

Pontia sisymbrii sisymbrii

(Boisduval, 1852)

Spring White

Baja California, N along Sierra
Nevada-Cascades to W-C OR

Pontia sisymbrii nigravenosa

Austin & J. Emmel, 1998

Spring White

Mojave Desert: SE CA, W AZ, S
NV, SW UT

Pontia sisymbrii transversa

R. Holland, 1995

Spring White

S AZ, S NM, W TX, N SON, N CHIH

Pontia sisymbrii elivata

(W. Barnes & Benjamin, 1926)

Spring White

SE OR to C NV, E to CO, N NM

Pontia sisymbrii nordini

(K. Johnson, 1977)

Spring White

W NE, E WY, W SD, E MT

Pontia sisymbrii flavitincta

(J. A. Comstock, 1924)

Spring White

S BC to NE OR, E to NW WY, W MT,
S ALTA

Pontia sisymbrii beringiensis

C. Guppy & Kondla, 2001

Spring White

N BC-S YK