________________________________ 
Species   Pyrgus philetas

Pyrgus philetas

W. H. Edwards, 1881

Desert Checkered-Skipper

S AZ to S TX, S to Chiapas