________________________________ 
Species   Pyrisitia pyro

Pyrisitia pyro

(Godart, 1819)

Pyro Orange

Hispaniola