________________________________ 
Speyeria adiaste adiaste (W. H. Edwards, 1864);   Unsilvered Fritillary,   Comments:  .

Speyeria adiaste adiaste

(W. H. Edwards, 1864)

Unsilvered Fritillary