________________________________ 
Speyeria mormonia erinna (W. H. Edwards, 1883);   Mormon Fritillary,   Comments:  .

Speyeria mormonia erinna

(W. H. Edwards, 1883)

Mormon Fritillary