________________________________ 
Speyeria mormonia opis (W. H. Edwards, 1874);   Mormon Fritillary,   Comments:  .

Speyeria mormonia opis

(W. H. Edwards, 1874)

Mormon Fritillary