________________________________ 
Taygetis mermeria excavata Butler, 1868;   Great Satyr,   Comments: E Mexico to Panama.

Taygetis mermeria excavata

Butler, 1868

Great Satyr

E Mexico to Panama