________________________________ 
Species   Temecla paron

Temecla paron

(Godman & Salvin, 1887)

Paron Hairstreak

E Mexico to…