________________________________ 
Species   Thaeides theia

Thaeides theia

(Hewitson, 1870)

Brown-barred Hairstreak

SE Mexico to Bolivia & SE Brazil