________________________________ 
Species   Theorema eumenia

Theorema eumenia

Hewitson, 1865

Tailed Cycadian

SE Mexico to Ecuador