________________________________ 
Genus   Thessia

Thessia jalapus

(Plötz, 1881)

Jalapus Cloudywing

S Texas (rare stray) to Colombia

Thessia athesis

(Hewitson, 1867)

Athesis Cloudywing

Panama, Colombia, Venezuela to
Tobago