________________________________ 
Species   Thyridia psidii

Thyridia psidii melantho

H. Bates, 1866

Melantho Tigerwing

S Mexico (Chiapas) to Panama