________________________________ 
Species   Tisias quadrata

Tisias quadrata hermoda

(Hewitson, 1870)

Quadrate Ruby-eye

Panama to Ecuador