________________________________ 
Tisias quadrata hermoda (Hewitson, 1870);   Quadrate Ruby-eye,   Comments: Panama to Ecuador.

Tisias quadrata hermoda

(Hewitson, 1870)

Quadrate Ruby-eye

Panama to Ecuador