________________________________ 
Species   Yphthimoides renata

Yphthimoides renata

(Stoll, 1780)

Renata Satyr

S Mexico to W Ecuador